Baggrund
Snedkerenes B644.jpg
Snedkernes strejke var en central del i konflikten i 1899. Arbejdsgiverne lockoutede dem og stillede en række krav til fremtidige konflikter.

Septemberforliget var en milepæl i dansk historie. Det betegnes med god grund som arbejdsmarkedets grundlov. Inden man nåede så langt, var der dog gået næsten 30 år inden konflikten mellem arbejdstagere og arbejdsgivere brød ud i lys lue.

Herunder findes en række artikler, der kort skitserer udviklingen fra den spæde industrialisering over Slaget på Fælleden til arbejdsgiverne i DA i maj 1899 pludselig lockoutede henved 30.000 arbejdere.