Septemberforliget

Den 5. september 1899 indgik Dansk Arbejdsgiverforening og De Samvirkende Fagforbund et forlig, der satte rammerne for det danske arbejdsmarked. Forud var gået en lang kamp mellem arbejdere og arbejdsgivere, hvor man fra myndighedernes side sågar havde sat militærmagt ind mod arbejderne.

I temaet om Septemberforliget kommer I omkring den historiske baggrund for forliget, herunder Slaget på Fælleden i 1872.